ОИЦ – Стара Загора приключи второто си събитие от инициативата „Учи се, умей, бъди успешен“

За 11-та година в Стара Загора бе проведена Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. Инициативата имаше за цел да информира бъдещите кандидат-гимназисти, зрелостници и техните родители за професиите и специалностите, по които се извършва обучението в учебните заведения в област Стара Загора, за новостите в професионалното обучение, както и за нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри в региона.

В панорамата участваха всички професионални училища в региона. Такива събития бяха организирани и в останалите общински центрове в Старозагорско. Образователните институции представиха чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, демонстрации и други, професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението в учебните заведения, както и новостите в професионалното образование.

Инициативата официално бе открита на 11 май от г-жа Надежда Чакърова, зам. кмет на Община Стара Загора, която благодари на всички за активното участие и увери, че събитието е един мост, свързващ младите хора по-тясно с ориентирането им за бъдеща професионална реализация.

За четвърта поредна година бе проведена паралелно и Виртуална панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. В нея се включиха училищата от област Стара Загора, Тракийски университет и представители на бизнеса от региона, които чрез видеа представиха професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението в образователните институции, и потребностите на пазара на труда в региона.

За двата дни, в които се проведе кампанията, през откритата приемна на Областен информационен център – Стара Загора преминаха повече от 80 младежи и граждани на областта, за които експертите на центъра бяха подготвили различни информационни материали с предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕС, както и такива в подкрепа и интерес именно на младите хора за тяхната бъдеща реализация.

Събитието бе организирано от Община Стара Загора, Регионално управление на образованието, заедно в партньорство с Търговско-промишлена палата, Клуб на работодателя и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

 

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.