Процедура за подбор на Експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместен секретариат - София по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Сърбия за периода 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за подбор за длъжност Експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместен секретариат - София по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Сърбия за периода 2021-2027 г.

Крайният срок за подаване на документи е до 26 май 2023 г.

Обявлението и пакетът документи за кандидатстване може да намерите на уеб страницата на МРРБ в раздел „Кариери“ тук.