Видео клип от събитието "Умея и ще успея" на ОИЦ-Добрич, част от Общата кампания на мрежата от ОИЦ за 2023 г.