КАК ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУЖНИТЕ УМЕНИЯ

Студенти и преподаватели от Лесотехнически университет София и Софийски университет „Св. Климент Охридски” се включиха в информационно събитие, организирано от Областен информационен център София-град и София-област.

Експертите на ОИЦ-София представиха пред студентите програми, чрез които ще се финансират проекти за обучение, квалификация и преквалификация на младите хора в България.

Акцентът бе поставен върху програма „Образование“ 2021-2027г. и по-конкретно финансиране на проекти за обучение на студенти в областта на предприемачеството и иновациите, дуалното обучение във висшето образование, студентските практики, професионалното ориентиране на студентите.

Екипът на ОИЦ-София информира присъстващите и за предстояща процедура за  финансиране на проекти Младежка инициатива „АЛМА“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Основната цел на процедурата е да се окаже подкрепа на уязвими млади хора до 29 гoдини да подобрят възможностите си за включване на пазара на труда. По процедурата е предвидено да бъде прилаган индивидуален подход, включващ обучение и консултиране, стажуване в друга държава-членка на ЕС.

Срещата премина в интерасна дискусионна среда, за което благодарим на любознателните ни участници.

Инициативата е по повод отбелязването на Европейска година на уменията, която е част от общата кампания на Мрежата на Областни информационни центрове в България за 2023г. Мотото на срещата бе: „Как финансирането от ЕС може да помогне за развитие на нужните умения“.

По повод Европейската година на уменията – 2023г. Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия заяви Ето защо трябва да инвестираме много повече в образованието и повишаването на квалификацията. Нуждаем се от по-добро сътрудничество с предприятията, защото те най-добре знаят от какво имат нужда. Трябва също така да съчетаем по-добре тези нужди с целите и желанията на самите търсещи работа лица по отношение на професионалното им развитие. Освен това искаме да привлечем по-целенасочено квалифицирани специалисти от чужбина, които да укрепят местните предприятия и растежа на Европа“.