Отворени са първите покани за проектни концепции по Териториалните стратегии по програмите на България с Република Северна Македония и Турция

На 22 май стартира първият прием на проектни концепции, които ще се финансират от Териториалните стратегии по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония 2021-2027 и България-Турция 2021-2027. Крайният срок за подаване на проектни идеи в първата фаза на поканите за проектни предложения по приоритет „Интегрирано териториално развитие“, свързан с изпълнение на Териториалните стратегии, е 24 юли 2023 г.

Фокусът на процедурата по програмата с Република Северна Македония е развитието на всесезонни туристически продукти с прилагане на интелигентни решения. За осъществяване на такива инвестиции са определени над 8 млн. евро. Повече информация може да откриете тук:

http://www.ipa-cbc-007.eu/2021-2027-integrated-territorial-stategy-news/first-call-project-ideas-territorial-strategy-set

По програмата България-Турция акцент е повишаване на икономическото развитие с подкрепа на конкурентоспособността  и прехода към дигиталната и зелена икономика. За целта са предвидени близо 13.5 млн. евро. Информация за поканата може да откриете тук:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/integrated-territorial-strategy-calls-proposals-news/first-call-project-ideas-territorial-strategy