Организиране и провеждане на обучения и предоставяне на услуги за подпомагане на бизнеса

проект „Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията"
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Интеррег V-A Гърция - България
Възложител
Сдружение Еко Неврокоп
Документация
Прикачен файл Size
Процедура семинари.rar 5.13 MB