ОТКРИХА ОФИЦИАЛНО РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДВА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДА ПО ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАН ПО ОПОС 2014 – 2020

 

С официална церемония и тържествен водосвет  „ВиК- Русе“ ООД отбеляза завършването на реконструкцията и подмяната на два довеждащи водопровода от помпена станция (ПС) „II подем“ до ПС „III подем“. Обектът е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, съфинансиран по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020.

„Тези довеждащи водопроводи са изключително важни за водоснабдяването на целия град.  Те са продължение на подменения през 2009 г. водопровод от кладенците на Сливо поле до тази помпена станция и чрез тях гарантираме водоснабдяването на града за десетилетия напред.“, каза управителят на „ВиК – Русе“ инж. Илиан Милев по време на официалното събитие, което се проведе в ПС„II подем“.  Общата дължина на новите водоснабдителни съоръжения  са близо 10 км. С цел по-високо качество на питейната вода са модернизирани и съоръженията за обеззаразяване на водата, като в четири ПС са монтирани са системи за отчитане на нивото на остатъчен хлор.

Според управителя на ВиК дружеството извършените подмяна и реконструкция ще доведат до значителни енергийни спестявания. В момента от 6 помпи работела само една ши тя била напълно достатъчна. Инж. Милев сподели задоволството си от факта, че по време на строителните дейности гражданите не са усетили подмяната, защото водоподаването въобще не е било спирано.  Довеждащите водопроводи са междинно, но изключително важно звено във водоснабдителната ни система, защото дори при аварии по клоновете на разпределителната мрежа, Русе не би останал без вода, стана ясно.

Проектът, по който са сменени и модернизирани въпросите съоръжения, е на обща стойност 134 397 391.76 лв. (след сключване на допълнително споразумение № 4 от 03.05.2023 г.), а общата му продължителност е 54 месеца. Съфинансирането  от страна на бенефициента „ВиК- Русе“ ООД е осигурено с кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие.