ПРОЕКТ „СЛЪНЧЕВИ ГРАДОВЕ“ РАЗКРИВА ПОТЕНЦИАЛА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В БУРГАС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

За около 50% от многофамилните жилищни сгради в Бургас са изготвени проекти за изграждане на фотоволтаични системи на покривните им пространства. Дейностите са част от изпълнението на Проект „Градове захранвани от слънцето. Отключване на потенциала на градовете Бургас и София за производство на слънчева енергия (Слънчеви Градове)“, чиято цел е да подпомогне енергийния преход в градовете Бургас и София, чрез разработването на набор от основно инструменти, които значително да улеснят процеса на вземане на решение за изграждане на фотоволтаични системи за собствени нужди, на по- късен етап и други ВЕИ проекти.

 „Слънчеви градове“ (https://solarcities.bg/ ) се финансира от Европейската инициатива за климата EUKI, в който Община Бургас е водещ партньор.

Разработването на проектите за фотоволтаици върху сгради в Бургас е осъществено след ортофото заснемане и анализи чрез специализирани софтуери. За тези от обектите, за които Община Бургас разполага с информация, е отчетена действителна консумация на електроенергия, за да се направи по- точна прогноза каква част от енергопотреблението на сградата е възможно да се покрие от фотоволтаичната система.

Ако искате да разберете дали сградата, в която живеете, е подходяща за изграждане на фотоволтаична инсталация и колко би струвала инвестицията, може да посетите платформата за град Бургас на адрес: https://burgas.solarcities.bg/. За сградите със син контур има изготвени детайлни анализи, с които може да се запознаете. Подобни анализи ще бъдат направени за всички многофамилни жилищни сгради в Бургас, а на по-късен етап и за еднофамилните сгради.

В рамките на проект „Слънчеви градове“ се подпомага дейността на Енергиен офис Бургас (https://energy-office.bg/ ). Предстои да се проведат серия от информационни дни и обучения, насочени към гражданите и бизнеса в Бургас за запознаване с предимствата на фотоволтаичните системи и стъпките за тяхното изграждане.

Проект „Слънчеви градове“, както и двете платформи, са в процес на изпълнение. Обратна връзка, коментари и предложения можете да изпращате на електронен адрес: i.trendafilov@burgas.bg.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас