МИГ „КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД" ПОДПИСА СЕДЕМ ДОГОВОРА ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР

През първата седмица на юни бяха подписани 7 Административни договора за финансиране на проекти на микропредприятия, кандидатствали чрез МИГ по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград" от Програмата за развитие на селските райони.

Одобрените проектни инвестиции са в сферата на неземеделските дейности - производство, услуги, строителство. Включват както строителни дейности, така и внедряване на нови машини и технологии на територията на общините Кирково и Златоград.

Бенефициенти са:

- СМТЛ "ДЕЛУКС ДЕНТ“ ЕООД за закупуване на оборудване за самостоятелна медико – техническа лаборатория в с. Горно Кирково;

- ЕТ "МЕТАЛИК-93 - ВЕЛИН ПЕЕВ“ за текущ ремонт на покрив и подмяна на дограма на промишлена сграда – механична работилница в гр. Златоград;

- АИППДП "ДЕНТАПЛАНТ" ЕООД за преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за търговия в амбулатория за групова медицинска практика в с. Кирково;

- „ПЕТЯ К 87“ ЕООД за доставка и монтаж на автоматична линия за производство на бетонови изделия в гр. Златоград;

- ЕТ „ГРАНИТ - СИЙКА ХАДЖИЕВА“ с проект "Феерия в гранит и мрамор" в гр. Златоград;

- ХЕЛИДЕНТ-96 ЕООД за оборудване за стоматологичен кабинет в с. Дрангово;

- „ЕЛЕКТРА-З" ЕООД за вътрешнозаводска подемна техника в машиностроителното предприятие в гр. Златоград.

До момента 17 проектни предложения са одобрените от ДФЗ по мярка 6.4, от които 9 са с подписани административни договори. Очакваме останалите.

Екипът на МИГ пожелава успех в реализацията на проектните дейности.