68 млн. евро получава България за допълнително оборудване за гранична охрана и справяне с миграционния натиск

Европейската комисия отпуска средства в размер на 45 млн. евро за разширяване обхвата на Интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница, доставка на високопроходими патрулни автомобили и наемане на допълнителен персонал за охрана на външните граници.

Одобрени са и 22, 8 млн. евро за техническо оборудване за Гранична полиция, което ще бъде използвано в операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Предвижда се доставката на патрулен кораб, безпилотни летателни системи за наблюдение и автомобили.

Отпуснатите от ЕК средства ще бъдат добавени към програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021 -2027 година.

България ще кандидатства за допълнителна финансова подкрепа и в рамките на обявените от Комисията нови покани към държавите членки, свързани с разработване на системи за електронно наблюдение на външните сухопътните граници на ЕС в размер на 140 млн. евро, както и за укрепване на капацитета за убежище на стойност 120 млн. евро. Финансовата подкрепа е част от работните програми по Тематичния механизъм за периода 2023-2025 г. на  фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

Още: bit.ly/3XhvO5D  и тук:  bit.ly/3NjYnvR

Информация от ЕК на: bit.ly/3J3ZoWo