„Закупуване и внедряване на софтуерна ERP система за управление на процесите в ЕТ Димитър Христов - НЕТИ“

проект с акроним PANEURO, ДФП B5.3d.11
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Интеррег V-A Гърция - България
Възложител
ЕТ Димитър Христов - НЕТИ
Документация
Прикачен файл Size
Документация процедура.rar 1.75 MB