ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В ПРАВЕЦ

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Правец на 14.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Обиколката ни в област София продължава с информационна среща в Елин Пелин на 15.09.2023г. от 11:00 часа в зала на Общински съвет на община Елин Пелин (пл. „Независимост“ № 1, гр. Елин Пелин) и в 13:30 часа с изнесена приемна  на пл. „Независимост“ №1.

Очакваме ви!

Информационните срещи и изнесените приемни се провежда в рамките на информационна кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект  BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд