ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В ЕЛИН ПЕЛИН

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Елин Пелин на 15.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Посетителите на изнесената ни приемна бяха информирани за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година и получиха информационни материали, брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика.

 

Обиколката ни в област София продължава с информационна среща в Копривщица на 18.09.2023г. от 11:00 часа в зала на Първо класно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Жив музей - Копривщица (ул. „Любен Каравелов“ № 17, гр. Копривщица) и в 13:30 часа с изнесена приемна  на пл. „20-ти април“, гр. Копривщица.

Очакваме ви!

Информационните срещи и изнесените приемни се провежда в рамките на информационна кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект  BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд