С евросредства облагородяват крайбрежна зона в гр. Каварна

Община Каварна сключи договор за 100% безвъзмездно финансиране на проект „Облагородяване на крайбрежна зона в гр. Каварна“ на стойност 366 165 лв. Те са осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.

Ще бъдат извършени строително-монтажни работи за облагородяване на крайбрежна зона в град Каварна, включващи архитектурното оформление на пешеходната зона с подходящи настилки и благоустрояването й с кътове за отдих и елементи на парковия дизайн - пейки, парапети, кошчета за смет, рекламно-информационни табели. Ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

С реализирането на проекта „Облагородяване на крайбрежна зона в гр. Каварна“ ще бъде подобрен достъпа до обекти свързани с дейността на рибарите, производството на аквакултури и културния живот, като и осигуряване на бърза и удобна пътна и пешеходна връзка между Буна 2 и Буна 3 в морската зона на Каварна. Резултатът от изпълнението на проектните дейности ще допринесат за осъществяването на общата цел на проекта, а именно социално благополучие и икономическо развитие в територията на рибарската област, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.

Срокът на изпълнение на проектните дейности е до ноември 2023 г.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

Имейл: oic_dobrich@abv.bg

Фейсбук: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg