ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В ГОРНА МАЛИНА

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Горна Малина на 20.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Посетителите на изнесената ни приемна бяха информирани за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година и получиха информационни материали, брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика.

 

Обиколката ни в област София продължава с информационна среща в община Антон на 21.09.2023г. от 11:00 часа в Народно читалище „Христо Ботев  1925“ в село Антон (пл. „Съединение” 1) и в 13:30 часа с изнесена приемна  пред Народно читалище „Христо Ботев  1925“ в село Антон (пл. „Съединение” 1).

Очакваме ви!

Информационните срещи и изнесените приемни се провежда в рамките на информационна кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

Проект  BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд