ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В АНТОН

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Антон на 21.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Посетителите на изнесената ни приемна бяха информирани за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година и получиха информационни материали, брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика.

Обиколката ни в област София продължава с информационна среща в община Златица на 25.09.2023 г. от 11:00 часа в Туристическия посетителски информационен център "Юрий Гагарин" гр. Златица, ул. „Събко Милков“ 33  и в 13:30 часа с изнесена приемна  гр. Златица, пл. „Македония“.

Очакваме ви!

Информационните срещи и изнесените приемни се провеждат в рамките на информационна кампания на ОИЦ-София във всички 22 общини от Софийска област. Целта на кампанията е да се разшири и улесни достъпът на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.