В Свищов представиха проекта за „Дунавски индустриален технологичен парк“

Пред свищовската общественост бяха представени дейностите по реализиране на проекта за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк за над 40 млн. лева. Събитието се състоя в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ в крайдунавския град. Участие в представянето взеха кметът на Свищов Генчо Генчев и част от екипа на проекта, в лицето на проф. д-р инж. Фантина Рангелова от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Ивайло Асенов, експерт по европейски политики и инж. Бойко Милев, представител на „ТЕХПАРК Инженеринг“ ЕООД. Представена бе и 3D визуализация на индустриалния парк, разработена от международен екип от специалисти, с опит в проектирането и изграждането на подобни паркове.

Свищов е най-добре подготвената община, която има готовност да подаде на 1 ноември 2023 г. своето проектно предложение за изграждане на индустриалната зона, заяви кметът на Свищов. Той уточни, че очакваните средства за реализиране на проекта са в размер на 40 млн. лв., като общината е предвидила и привличане на допълнителни средства и финансови инструменти по Плана за интегрирано градско развитие, Интегрираните териториални стратегии, от Българската банка за развитие и др.

Дунавският индустриален технологичен парк ще бъде реализиран върху територията на бившите казарми в Свищов, с площ от над 300 дка. През 2015 г. е отправено искане към Министерство на отбраната за предоставяне на бившите военни имоти, а през 2018 г. е стартирана и процедурата по тяхното преобразуване в частна общинска собственост. Със заповед на министъра на икономиката и индустрията от 24.03.2022 г., Дунавският индустриален технологичен парк - Свищов е вписан в Регистъра на индустриалните паркове. В края на 2022 г. МРРБ предостави на Община Свищов средства в размер 1,6 млн. лв. за бързи проектни геоложки проучвания на терените.

Предстои сключване на споразумения с Агенция пътна инфраструктура, Булгартрансгаз, Единният енергиен оператор ЕСКО и ВиК, за осигуряване на пътните връзки, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и изграждане на ВиК инфраструктура. Предвижда се успоредно с изграждането на пътя Русе – Велико Търново, да започне изграждането и на четирилентова бърза отсечка от Свищов до автомагистралата. През октомври т.г. ще стартира и процедура за хидрогеоложкото проучване и уточняване трасето на четирилентовия път. Разработката включва и изграждане на две кръгови кръстовища и околовръстен път в северната част на индустриалната зоната, който ще позволи тежкият трафик да не преминава през града. Извеждането на трафика от зоната ще става в близост до точката определена за евентуално изграждане на бъдещ мост над р. Дунав към румънския бряг.

Реализирането на жизненоважния проект „Дунавски индустриален технологичен парк“, ще даде добавена стойност на крайдунавския град, ще допринесе за бъдещото икономическо развитие на не само на община Свищов, но и на региона като цяло. Индустриалният парк ще разполага с обществена зона, с различни обекти за жителите на Свищов и неговите гости, и с 22 парцела за бъдещите инвеститори. Очакваните приходи за общината от продажба на терени в Индустриалната зона са около 20 млн. лева.

 

Областен информационен център - Велико Търново

бул. България №24

тел: 062 / 620 072

https://www.facebook.com/oic.vt