ОИЦ - СОФИЯ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В ЗЛАТИЦА

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Златица на 25.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Посетителите на изнесената приемна бяха информирани за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година и получиха информационни материали, брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС.

Обиколката ни в област София продължава с информационна среща в община Мирково на 26.09.2023 г. от 11:00 часа в Конферентна зала N:2, етаж 2 в сградата на община Мирково, ул. Ал. Стамболийски“ N:35 и в 13:30 часа с изнесена приемна в с. Мирково, пл. “Разкола”.