С евросредства започна обновяването на зелени площи в две села от община Павликени

В сeло Михалци, община Павликени бе даден старт на рехабилитацията на обществена зелена площ и изграждане на детска площадка в центъра на населеното място. Първа копка на обекта направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на с. Михалци Петко Петков, изпълнителният директор на фирмата изпълнител инж. Румен Михайлов и изпълнителния директор на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ Юлиян Вълчев.

Обектът е част от цялостния проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Стамболово и с. Михалци, община Павликени“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Подкрепа за местно развитие по LEADER, по процедура на Местна инициативна група „Павликени - Полски Тръмбеш“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Строително-монтажните работи за рехабилитация на обществената зелена площ в село Михалци са на стойност 50 493 лв., като от тях 28 792 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането от бюджета на Община Павликени е в размер на 21 701 лв. С тези средства ще бъде изцяло ремонтирано пространството около Паметника на загиналите в с. Михалци, а в съседство ще бъде изграден детски кът. Мястото ще стане отново притегателен център за жителите на селото, а в него ще бъдат изградени нови алеи с пейки за отдих. Декоративното озеленяване ще бъде допълнено с нови иглолистни и широколистни дървета и цъфтящи храсти.

Само преди дни по същия проект започна обновяването на обществена зелена площ с изграждане на нова детска площадка и в павликенското село Стамболово. Средствата за строително-монтажните работи възлизат общо на 122 101 лв., като от тях 64 972 лева са безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането от бюджета на Община Павликени е 57 129 лева. Със средства е предвидено цялостно обновяване на парка в центъра на селото с обособяване на детска площадка. В нея ще бъдат монтирани съоръжения за деца от 3 до 12-годишна възраст, както и ниска ограда. Непосредствено около площадката ще бъде изградена нова алейна мрежа, ще бъдат осигурени пейки за отдих и ще бъде поставена нова чешма.

Средствата за реализиране на целия проект със заложените обекти в двете павликенски села възлизат общо на 182 581 лв. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 60 календарни дни.

 

Областен информационен център - Велико Търново

бул. България №24

тел: 062 / 620 072

https://www.facebook.com/oic.vt