ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Екипът на Областен информационен център – Благоевград се включи в информационна кампания, посветена на биологичното производство, под надслов „Призвание: БиоЛогичен“. Кампанията се организира от Министерство на земеделието и храните, съвместно със структурите на Национална служба за съвети в земеделието и Главна дирекция „Земеделие“.

Целта на събитието в Благоевград беше да запознае заинтересованите лица с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Ръководителят на Регионалната служба за съвети в земеделието в Благоевград Стилиян Рупов представи в детайли разликите между конвенционалното и биологично производство, основните му принципи,нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни. Пред участниците беше разяснена и необходимостта от сертифициране и предимствата, които то дава при реализирането на продукцията. Присъстващите получиха и информация за възможностите за подкрепа с конкретните ставки за подпомагане в сектора, като бяха представени и добри практики в биопроизводството на други страни.

В срещата в Благоевград се включиха 30 представители на различни сектори от региона - земеделски производители от сектор растениевъдство, пчеларство и животновъдство, експерти от Областна дирекция ,,Земеделие” и от Общинска служба ,,Земеделие”, представители на ОИЦ- Благоевград.

Инициативата „Призвание: БиоЛогичен“ ще обхване 56 населени места в цяла България. Целта е популяризиране на биологичното производство и убеждаване на повече фермери да се превърнат в биоприозводители. Идеята за стимулиране на всичко БИО идва след редица изявления на председателя на европейската комисия Урсула фон дер Лайен  в тази посока, а целта на Европейския съюз е до 2030 г. да се увеличат колкото се може повече био земеделските площи.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 0893/336728, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com