Социален ден на уменията на хора с интелектуални затруднения се проведе във Велико Търново

С две събития – „Социален ден на уменията и способностите на хората с интелектуални затруднения“ и „Ден на отворените врати“ Община Велико Търново представи изпълнението на проекта, по който функционира новоизграденият Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения във великотърновското село Церова кория.

Сред гостите на събитията бяха зам.-министър Елка Налбантова, Сара Гру Андерсен – зам.-посланик на Кралство Дания, Цветан Спасов – главен директор на ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и ръководител на УО на Програма „Развитие на човешките ресурси“, зам.-областният управител Валентин Михайлов, Анжела Досева – директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново, кметът на с. Церова кория – Христо Кунчев и др.

Акцент в Социалния ден на уменията беше представление, в което участваха потребители от четири социални институции в общината – Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“, Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения. В рамките на Деня на отворените врати беше представена новоизградената материална база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в с. Церова кория, кабинетите за терапия и къщите за настаняване. Специално за гостите потребителите на услугата изнесоха кратка програма, представяща техните умения и възможности.

Социалната услуга стартира през юни м.г. с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г. Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" e на стойност 993 949 лв. от които 85 % са осигурени чрез ЕСФ, а останалите 15 % са национално съфинансиране.

До момента потребители на центъра са били 49 лица с интелектуални затруднения и психични разстройства, настанени в услугите за грижа в с Церова кория. Това е шестата социална услуга, разкрита от община Велико Търново, в комплекса от социални центрове в населеното място. В него са настанени общо 124 потребители, като за тях се грижи персонал от 82 души, които осигуряват 24-часова грижа.

Веднага след края на проекта, центърът ще продължи да функционира като делегирана от държавата дейност. Това ще гарантира устойчивост на услугата, която включва почасови услуги, трудотерапия, рехабилитация, трудово наставничество, консултиране, информиране, мобилна работа, както и профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения.

 

 

Областен информационен център - Велико Търново

бул. България №24

тел: 062 / 620 072

https://www.facebook.com/oic.vt