ОИЦ – Стара Загора се включи в работна среща по инициатива на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

На 29 ноември (сряда), екипът на ОИЦ – Стара Загора взе участие в регионална работна среща на обществените библиотеки и партньорски организации от област Стара Загора, която се състоя в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Тема на събитието бе: „Социалната роля на обществената библиотека“.

Срещата започна с аудио приветствие на доц. Дончо Донев от Бургаски свободен университет, който подчерта колко е важна ролята на библиотеките и читалищата, като основни културни центрове и разказа за метода на „библиотерапията“. Доц. Донев завърши с това, че библиотеките не са книгите, библиотеките са хората, които работят там и насърчи библиотекарите да продължат да превръщат библиотеките в едно ценно за хората място, защото те са именно такова!

От своя страна, г-н Емил Гиргинов, методист в РБ „Захарий Княжески” – Стара Загора подчерта, че основната цел на срещата е припознаване на ключовата роля на обществените библиотеки за развитието на нови социални услуги, предоставяни на обществото, като крайната цел е подобряване на качеството на живот и включването в обществото на лицата, към които са насочени.

Даниела Кънева, експерт в ОИЦ, представи под формата на презентация възможности за финансиране на проектни идеи на културни, образователни и социални институти. Представени бяха и вече успешно реализирани проекти от организации, в сферата на културата и изкуството. Тя също така припомни, че в лицето на експертите от центъра, присъстващите в залата, както досега, така и занапред могат да потърсят съдействие за информация, консултация по въпроси, свързани с европейско финансиране.

В събитието участие взеха и главни експерти от Регионална здравна инспекция –Стара Загора, Людмила Борисова от сдружение „Център за независими живот“ – София. Г-жа Росица Зланкова, НЧ с. Шейново, общ. Казанлък представи добри практики на тяхното читалище, а Г-жа Галя Славова, НЧ с. Дълбоки, община Стара Загора, пък представи доклад „…и отворихме нова врата за библиотечни дейности“.

 

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.