Бъдещи ветеринарни лекари от ЛТУ се запознаха с ОИЦ – София и възможностите за европейско финансиране

На 29 ноември от 14:00 часа в секция „Ветеринарна медицина“ на Лесотехническия университет екипът на Областен информационен център - София организира информационна среща със студенти на тема „Актуалните възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове“. Бъдещите ветеринарни лекари бяха запознати със структурата на европейското финансиране през програмен период 2021 - 2027 г. и с процедури по програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Околна среда“, които в момента са отворени за кандидатстване и такива, които са включени в индикативните годишни работни програми. Експертите на ОИЦ - София разказаха за дейността си, а студентите заявиха готовност да се възползват от безплатните експертни услуги на ОИЦ - София.