ОИЦ – София проведе информационна среща със студенти по „Ландшафтна архитектура“

На 30 ноември в сградата на Лесотехническия университет се проведе информационна среща на Областен информационен център - София със студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ и техните преподаватели. Експертите на ОИЦ – София разказаха на младежите от какви експертни услуги могат да се възползват те при бъдещи свои проектни идеи. Студентите бяха запознати също с отворените и предстоящите процедури по програмите в рамките на Европейските фондове при споделено управление и Националния план за възстановяване и устойчивост.