ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОЕКТА ЗА АНТИЧЕН ГРАД ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА КРАЙ ПЕТРИЧ

С церемония „първа копка“ започна изпълнението на втори етап „Зона за социализация на Античен град Хераклея Синтика“ по мащабния проект на Община Петрич „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Античен град Хераклея Синтика“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Реализирането му е част от концепцията на Община Петрич за превръщането на туризма във водещ отрасъл на местната икономика.

Във втория етап проекта са включени дейности по изграждане на зоната за социализация, където ще се разработи съвременна туристическа инфраструктура, позволяваща на гостите и посетителите да се запознаят пълноценно с природното и културно наследство на Петрич и региона. Предвидени по проект са туристически пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, рекреация и почивка. Ще бъде изграден паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Ще има атракциони, показващи римските традиции в управлението и използването на водата. Предвижда се също така да се изгради Посетителски център с експозиционна и виртуална зала, където чрез дигитални 3D възстановки и визуализации ще бъде представен един съвременен начин за експониране на археологията.

Това е първият проект с подобен мащаб, който Община Петрич реализира в направление „Опазване и популяризиране на античен град Хераклея Синтика“, коментираха от администрацията на южния град. С изпълнението му ще бъде извършена цялостна трайна консервация на разкритите археологически структури, което пък от своя страна ще позволи реализирането на нови теренни проучвания и разкопки. Също така ще се осигурят подходящи условия за туристическо обслужване и ще се разработи цялостен интегриран туристически продукт, превръщаш Петрич във водеща туристическа дестинация на Югозападна България.

Първият етап от проекта включва зоната за културно наследство на самите археологически разкопки и ще бъде завършен до края на 2023 г.

Общата стойност на проект „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Античен град Хераклея Синтика“ е 8 175 759 лева, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 929 840 лева и 3 245 919 лева собствено финансиране.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 0893/336728, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com