ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА „НИКОЛА ХРИСТОВИЧ“ И „ГЕНОВА КЪЩА“ – НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

Общественото обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0065, " КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА „НИКОЛА ХРИСТОВИЧ“ И „ГЕНОВА КЪЩА“ – НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ГРАД ПАЗАРДЖИК", с кандидат Регионален исторически музей (РИМ) - Пазарджик, ще се проведе на 13 март 2024 г., от 11:00 ч., в Конферентна зала на РИМ -Пазарджик, пл. „К. Величков“ 15.

Целта на проектното предложение е да се извърши консервация и реставрация на къща „Никола Христович“ и „Генова къща“. Реставрацията и консервацията на къща „Никола Христович“ цели да запази покривната част, фасадата и дървените елементи в интериор и екстериор за по-дълъг период от време, респективно да запази автентичния и неповторим дух на времето, да придобият те необходимия вид, за да може посетителят да изпита удовлетворение от срещата си с миналото. С реализирането на проекта най-голямата, внушителна и представителна жилищна постройка в гр. Пазарджик, останала от времето на Българското възраждане, да остане за поколенията и да продължи да изпълнява своята културна функция като център на тържества, изложби и концерти, да остане предпочитано място за обучение на младите хора и да съхрани паметта за фолклорното богатство на региона.  

За повече информация предоставяме линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1MNOk542QSa7asFd24FHexON7-f4AK7tj/edit#slide=id.p1

И линк към анкета: https://forms.gle/kaHdtkZNEBiVLLwq9

Всяко заинтересовано лице, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция, като попълни онлайн анкета.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.