ОИЦ – ПЕРНИК ДАДЕ СТАРТ НА ОНЛАЙН КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“

На 15 април 2019 г. на пресконференция, състояла се в офиса на Областен информационен център – Перник, бе даден стартът на националната инициатива на Мрежата от 27-те информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, която ще премине под мотото: „Имам бизнес идея!“. Кампанията, която ще е във формат онлайн конкурс, е насочена към мотивирани, инициативни и креативни младежи на възраст от 14 до 18 години, които да представят своя оригинална бизнес идея под формата на 2-минутен клип. Клиповете на кандидатите трябва да бъдат подадени към страницата на Областен информационен център – Перник във Фейсбук до 12 май 2019 г. От 13 до 23 май 2019 г. всички участващи клипове ще се състезават чрез публично гласуване. Десетте участника, чиито видео клипове са събрали най-много харесвания, ще бъдат наградени със спийкъри, а отличилите се на първо и второ място ще вземат участие в среща с официални лица, която ще се състои на 1 юни 2019 г. в „София Тех Парк“.

За седма поредна година Мрежата от информационни центрове провежда национална кампания. Тази година, тя е част от ежегодната инициатива на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019“.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от 27 информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.