ПЛЕВЕНСКИЯТ ТЕАТЪР Е ПАРТНЬОР В КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СТРАНАТА

Успешно премина проверката за административно съответствие и допустимост на комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) с ВОДЕЩ ПАРТНЬОР – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в която партньор е и плевенският Драматично-куклен театър „Иван Радоев“.

Основната идея на инвестициите в културната и образователната инфраструктура в девет театрални комплекса в шестте планови региона в страната е да се интегрират различните културни обекти в една обща цел за създаване на качествени културни центрове.

За осъществяването на всички дейности от концепцията са необходими, според партньорите, общо 7 812 850 лв. безвъзмезна финансова помощ от Програма „Развитие на регионите“. Малко над 3,4 млн. лв. от безвъзмездните средства ще се инвестират в обновяване на сценичната механизация и техника в театъра в Плевен и за обучение за използване на доставеното оборудване. Предвидено е собствено финансиране в размер на 218 400 лв., с което общата стойност на инвестициите в Плевен възлиза на 3 640 000 лв.

Освен новото оборудване за учебните звена на НАТФИЗ, за театър „Българска армия“, за Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“ и за театрите в Пловдив, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Търговище и Казанлък, концепцията предвижда създаването на ключов регистър на материално-техническата база на сценичните обекти в България. Отговорният партньор за изпълнението на тази дейност е Министерството на културата, а размерът на инвестицията е 550 хиляди лв. Ще се разработи методология за национално картографиране на материално-техническата база на театри, музикални театри, опери, оперети, кина със сцени и читалища, след което проучването ще обхване всички обекти, независимо от формата му на собственост. За целта е планирано провеждането на лични интервюта и фокус-групи. Ключовият регистър на сценичните обекти в България ще включва информация за имотите и собствеността, регистър на сценичното и озвучителното оборудване, на музикалните инструменти и на техническия персонал. Събраната информация ще бъде анализирана, за да се изведат предложения за подобрения. Ще се разработи задание за създаване на софтуер, който да обработва информацията в регистъра.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае подробно с планираните дейности от презентацията (по-долу),

да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Плевен oic_pleven@abv.bg (не по-късно от три дни след общественото обсъждане),

да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки анкета онлайн на https://forms.gle/NWSxL4TFxzMxy1JB9, и

да се включи в събитието за обществено обсъждане на 21 март 2024 от 11 ч. в камерната зала на ДКТ „Иван Радоев“.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Презентация КИТИ НАТФИЗ 715.39 KB