Разградски учители представиха иновативни практики по европроект в Румъния

"From Innovators in Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST)" е тригодишен проект, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж”. Той цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, работещи с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално равнище. В консорциума, воден от „Заедно в час”, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори на „Заедно в час” по проекта са Министерство на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Преподавателите от Националната професионална техническа гимназия  „Шандор Петьофи” в Разград Красимира Рачева и Светла Йорданова бяха избрани да представят работата си по проекта за приобщаващо образование между 8 други училища в страната, съобщават от ръководството на училището.

В събитието, проведено в Букурещ, Румъния участваха представители от всички страни партньори по проекта. Разградските учители представиха как те работят с примери от техните класни стаи и методите на професионалната учебна общност, сформирана по проекта с още 6 колеги.

Участниците дискутираха различни методи за приобщаващо образование. Всяка една от страните сподели добри практики, различни дейности и предизвикателствата, пред които са се изправили.

Обсъждането изясни възможностите за общи социални и образователни политики с цел по-ефективно справяне с разнообразните предизвикателства в различните училища. Изводът, който бе направен е, че за да бъде успешно приобщаващото образование, то трябва да обхваща всички заинтересовани страни – родители, училищни директори, учители, ученици, правителство, неправителствения сектор и общността.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.