Стартира онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“

Екипът на ОИЦ-Видин представи и резултатите от първия си за годината информационен цикъл

Днес, на среща с медиите, екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) представи и постави началото за област Видин на Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“. Конкурсът се организира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната.  Националната кампания е част и от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“.

Целта на онлайн конкурса е да се провокират интереса, творческата изява и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите. В него могат да се включат учениците от 14-18-годишна възраст от всички училища на територията на област Видин. Участниците трябва да създадат видеоклип на тема: „Имам бизнес идея!“ с продължителност до 2 минути и максимална големина до 25 МБ. Бизнес идеята трябва да има потенциал за развитие, както и допълнителни ползи за обществото – принос за опазване на околната среда, по-добро образование, здравеопазване.

Всеки участник изпраща своя видеоклип към създаденото за целите на Конкурса събитие във Facebook-а на Областен информационен център-Видин, като съобщение в Мessenger. https://www.facebook.com/events/2275727175799348/

Видеоклиповете с бизнес идеи на младите хора ще се събират до 12 май 2019 г. От 13 май, в продължение на десет дни, видеоклиповете стават публични и за тях ще може да се гласува. Оценяването става чрез харесване (лайкване) на клипа от потребителите. Гласуването се прекратява на 23 май 2019 г., в 10,00 часа. Преброяват се гласовете и се обявяват 10-те финалиста, сред които и двамата победители. Всички 10 финалиста ще бъдат наградени със спийкъри, като двамата участници с  най-голям брой харесвания (лайка), освен спийкър, ще получат възможността да посетят „София Тех Парк“ в столицата, където ще участват на 1 юни 2019 г. в специално организирано събитие с официални лица и представители на бизнеса.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова прикани всички млади хора, допустими за участие в конкурса да се включат, защото за тях това ще е възможност както да покажат креативност, така и да участват в едно съревнование на бизнес идеи, на които по-късно в живота могат да стъпят, ако желаят да се развиват като предприемачи.

Експертът Цветомир Ценков припомни, че през 2014 г., отново в рамките на национална кампания на мрежата от ОИЦ, във Видинска област младите хора са разработвали своеобразни бизнес идеи, но на хартиен носител, като интереса е бил висок, а проектите – изключително интересни. Победителят тогава, осемнадесетгодишният Цветомир Нинков от Видин със своя проект „Дунавски вълни на развитието", предвиждащ възстановяване на пътническия транспорт по река Дунав - от Видин до Силистра, чрез закупуването на два кораба на подводни криле, получи висока оценка. Вярваме, че и в рамките на настоящия онлайн-конкурс младите хора също ще предложат атрактивни и иновативни бизнес идеи, посочи Цветомир Ценков.

Управителят на Центъра Мариела Савкова запозна медиите и с резултатите от първата за годината поредица от информационни срещи на ОИЦ-Видин на тема: „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“, която се проведе от 18 март до 3 април 2019 г. в десетте по-малки общини на областта.

Тя заяви, че екипът на ОИЦ е представил за първи път компенсаторните мерки в десетте по-малки общини, като интереса към темата е бил висок и затова и за в бъдеще видинския областен информационен център ще популяризира тези възможности за земеделските стопани. Деветте предстоящи процедури за подбор на проектни предложения по ПРСР през 2019 г. също са били полезни за участниците в информационните срещи, като повече въпроси за всяка от конкретните мерки са били поставяни в зависимост от спецификата на съотвената община.

Екипът на ОИЦ-Видин ще проеведе още едно събитие от първия си за годината цикъл от срещи, стана ясно на срещата с медиите. То ще е насочено към потенциалните бенефициенти от Община Видин и ще се проведе в Деня на Европа, 9 май 2019 г., под формата на изнесена, открита приемна за гражданите на Видин. Целта е колкото се може повече хора да посетят щанда на ОИЦ, който ще бъде разположен на комуникативно място в централната част на града и да зададат своите въпроси за възможностите за европейско финасиране. 

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg

15.04.2019

Гр. Видин