ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАЗАРДЖИК

Областен информационен център – Пазарджик проведе днес, на 13.03.2024 г., публични консултации на две концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Събитието се състоя в Зала на Регионален исторически музей (РИМ) – Пазарджик – водещ партньор и по двете концепции, и бяха представени от г-жа Гергана Михайлова, зам.-директор на Регионалния музей.

Първата от тях е с наименование „Изграждане на туристически информационен център в Регионален исторически музей – Пазарджик и създаване на красиво, устойчиво и приобщаващо пространство, чрез естетическа композиция от иновативни зелени решения, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове“. В нея са заложени дейности за създаване на Туристически информационен център, изграждане на зелена инфраструктура, която включва озеленяване на Лапидариум, зелени стени и зелен покрив, изграждане на стъклен енергийно ефективен покрив и др.

В консултациите взеха участие и патньорите по концепцията - кметът на община Брацигово, г-жа Надежда Казакова, г-н Васил Кацаров, зам.кмет на Община Стрелча, г-жа Вили Тодорова – председател на Фондация Ви АРТ, граждани и др. заинтересовани страни.

Втората подложена на обсъждане концепция беше:  „Консервация и реставрация на къща „Никола Христович“ и „Генова къща“ – недвижимо културно наследство в град Пазарджик", с кандидат отново Регионален исторически музей (РИМ) – Пазарджик. В нея се включиха и директора на РИМ – Пазарджик, г-н Борис Хаджийски, който подчерта, че само в Южен централен регион, водещ партньор е културна институция и изрази одобрението си и надеждата, че концепцията е изключително добре обмислена и ще бъде ползотворна за нашия регион. Той обоснова необходимостта от реализацията им, с цел популяризиране на богатото културно – историческото наследство на региона. Tака максимално ще се улесни достъпа до културните ценности за обществото, което само по себе си води до по-голям интерес на общността към културното богатство.

В заключителната част на обсъжданията взе участие и г-жа Весела Тодорова – Директор на дирекция „Образование и култура“ към Община Пазарджик. Тя изрази одобрението си, относно двете концепции и подчерта ползотворния ефект за общините от област Пазарджик при изпълнението на концепциите.

По време на представянето и обсъждането участниците попълниха анкети за двете концепции, в които отразиха подкрепата си и евентуални предложения по проектните идеи. Те ще бъдат отразени в доклада за проведените публични консултации, който ОИЦ-Пазарджик ще изготви и предостави на вниманието на Регионалния съвет за развитие.

Концепциите са на прогнозна стойност 3 626 750 млн. лв. и в тях се предвиждат инвестиции по Програма „Развитие на регионите“. Включени са интервенции на обекти, идентифицирани като необходимост и полза за гражданите на община и област Пазарджик.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.