В Шумен обявиха старта на Национална кампания на Мрежата от ОИЦ

На пресконференция с журналисти от местни и регионални медии ОИЦ-Шумен обяви старта на Националната кампания на Мрежата от 27 ОИЦ: „Онлайн конкурс за млади предприемачи“. Кампанията ще се проведе в периода 15 април – 01 юни 2019г. и е в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“. Ще премине под формата на национален онлайн конкурс за видеоклипове, визуализиращи предприемаческите идеи на младежи от 14 до 18 години. Целта е да се насърчи предприемачеството сред подрастващите и да бъдат обменени идеи между младежи от различни населени места и училища. Клиповете на участниците от област Шумен ще бъдат приемани като съобщения на „Мessenger“- а във Facebook страницата на Областния информационен център към създадено за целите на конкурса събитие. Всяко видео ще става публично след проверка от администратора, че отговаря на условията за допустимост (съдържание, продължителност, обем). Неразделна част от изпратеният видеоклип трябва да бъде Декларация за информирано съгласие от участника, която ще бъде достъпна от 15 април на страницата на FB събитието и може да бъде изтеглена и попълнена оттам. Клипове, които не са придружени от Декларация няма да бъдат публикувани. Видеоклипът трябва да бъде на тема: „Имам бизнес идея!“ с обща продължителност до 2 минути. Съдържанието му трябва да отговаря на общоприетите морални норми. Не следва да рекламира продукт или услуга, да съдържа обидни послания от всякакво естество, да отправя политически послания. До 19 април експертите на ОИЦ- Шумен ще обиколят училищата в региона и ще популяризират конкурса. Желаещите да се включат в него трябва да подадат до ОИЦ-Шумен своите заявки в периода 22-25 април. Те ще бъдат включени в обучение за предприемачество, което експертите на ОИЦ-Шумен ще проведат в периода 02-03 май. До 12 май видеоклиповете ще бъдат събирани на Фейсбук страницата на събитието, но няма да бъдат видими за потребителите, а единствено за администратора. Гласуването ще стартира в 10.00ч. на 13 май, когато клиповете ще станат видими за широката общественост. То ще продължи до 10:00ч. на 23 май. Гласуването ще се осъществява единствено чрез събиране на харесвания. Ще бъдат отчитани само реални лайкове на клиповете. Други изразени „емоции“ няма да се зачитат. Във всяка от 27 – те области на страната ще бъдат отличени 10 видеа, получили най-много харесвания по време на гласуването. Наградата за тяхните автори ще бъде спийкър. Първите двама от отличените 10 участника във всяка област ще получат и допълнителна награда - посещение в „София Тех Парк“ на 01 юни, където ще се срещнат с официални лица и представители на бизнеса.