НАПЪЛНО ОБНОВЕНА УЛИЦА И МРЕЖА ОТ ВЕЛОАЛЕИ ОТКРИХА В БЛАГОЕВГРАД

В Благоевград символично беше прерязана лентата на два обекта от проект „Благоустрояване на градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на проекта стартира в края на 2016 г., а всички дейности по обектите, включени в него, трябва да приключат до 18 май 2019 г.

Проект „Благоустрояване на градска среда“ е насочен към подобряване качеството на живот в Благоевград, превръщайки го в по-приятно място за живеене чрез интервенции в четири обекта. Един от тях е, официално откритата днес, улица „Марица“, която беше напълно ремонтирана в участъка от бул. "Св. Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов". В резултат на извършените строително-ремонтни дейности, напълно обновена е подземната ВиК инфраструктура, трайно подобрени са транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката, осигурени са условия за безопасност на движението. Обособени са над 100 паркоместа, изградена е зелена ивица и двустранни тротоари.

Днес официално бе открит и още един обект, включен в проекта – мрежа от велосипедни алеи с обща дължина почти 4 000 м. Велосипедните алеи са обозначени с маркировка, направено е понижаване на съществуващите високи бордюри при преминаването им през кръстовища. Освен това, напълно обновен е целия десен тротоар на основния благоевградски булевард „Св. Св. Кирил и Методий“, където са обособени кътове за отдих и зелени площи. 

По време на откриването на двата обекта, кметът на Благоевград, д-р Атанас Камбитов благодари за качествената и изпълнена в срок работа от страна на изпълнителите и пожела на жителите на Благоевград да ползват със здраве новите придобивки.

Към днешна дата Община Благоевград изпълнява проекти по ОП „Региони в растеж“ и ОП „Околна среда“ на стойност над 85 млн. лева, съобщи още градоначалникът. Сред обектите, по които в момента се работи, са социалните жилища, които се изграждат по ОПРР 2014 – 2020 г. В момента те се дооборудват, като всички предвидени дейности ще бъдат завършени в срок. По същата оперативна програма към финал вървят и ремонтните дейности в IV микрорайон. Улиците в района са готови, предстои облагородяването им.

По проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ продължават ремонтните дейности в сградата на Национална хуманитарна гимназия. Всеки момент трябва да стартират и строително-ремонтни дейности в 5-то СУ „Георги Измирлиев“, както и в детска градина „Вечерница“.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com