ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ НА КИТИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН

В периода 11-22 март 2024 г. екипът на Областен информационен център-Смолян, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, проведе обществени обсъждания в Област Смолян на 7-те Концепции, преминали оценка за Административно съответствие и допустимост.

Като част от етапа „публични консултации“ на Подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), експертите от ОИЦ-Смолян проведоха 16 обществени обсъждания в общините от Областта, които участват в Концепции за ИТИ. Над 330 човека – граждани, представители на бизнеса и администрацията, НПО се включиха в проведените срещи и изразиха своето мнение, подкрепа или препоръки относно представените Концепции. Екипът на ОИЦ-Смолян отчита много голяма обществена подкрепа и към 7-те представени КИТИ.

Всички желаещи да изкажат своето мнение за Концепциите за ИТИ от Област Смолян можеха да го направят и чрез попълване на онлайн анкета. За периода на провеждането на публични консултации 2620 човека са се включили в онлайн проучването.

След края на провеждането на публичните консултации, Регионалният съвет за развитие на Южен централен регион ще вземе решение за приоритизация на Концепциите.