РМС № 196 от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ на социално - икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г.