ОИЦ - ШУМЕН ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА БТА „ЕВРОПА НА БАЛКАНИТЕ: ОБЩО БЪДЕЩЕ“

Областен информационен център - Шумен все участие в регионалната конференцията на БТА на тема „Европа на Балканите: Общо бъдеще", която се проведе днес в Шумен. Конференцията се реализира в рамките на проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще" и той се реализира с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: общо бъдеще". Проектът е  насочен към постигане на целите на Европейската комисия за подкрепа за създаването на работни места, конкурентоспособност на бизнеса, икономически растеж и подобряване качеството на живот на гражданите. Стойността на проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще" възлиза на 348 871,28 евро. Периодът на изпълнение е 1 октомври 2023 г. - 30 септември 2024 г.

По време на срещата бяха дискутирани новостите в политиката на сближаване в Европейския съюз през програмен период 2021 – 2027 г., както и постигнатите резултати през изминалите два програмни периода 2007 - 2013 и 2014 – 2020 г. През периода 2007 – 2013 статистиката показва, че общият брой сключени договори за БФП в област Шумен е бил 213, от които реално изпълнени са 187 проекта на обща стойност 217 008 914 лв. През програмен период 2014 – 2020 този брой е бил значително по-голям – подписани са договори с около 800 различни бенефициента за близо 300 млн лв. По-големия брой проекти от една страна се дължи на натрупания опит от предходния период и облекчената работа с ИСУН и от друга страна на извънредните процедури, които бяха обявявани, за проедоляване последиците от пандемията COVID-19. Привлечените европейски средста са основно в две направления: подобряване на бизнес инфраструктурата и повишаване на производствения капацитет и подобряване на обществената инфрастуктура.

ОИЦ - Шумен вече близо 12 години е част от мрежата на 27 ОИЦ и успя да се наложи като сигурно място за информация по отношение на европейско финансиране, тъй като ние предоставяме лесен и удобен достъп на граждани, фирми, НПО, институции до информация за възможности за финансиране, осигурено от фондовете на ЕС съобщи управителят на ОИЦ - Шумен Ирена Стефанова.

Ирена Стефанова разясни и за новите функции на експертите от областните информационни центрове, а именно участието в разширения състав на регионалните съвети за развитие в звената за медиация и публични консултации, които имат ключова роля в подпомагане на процеса по прилагане на подхода за Интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/. През септември 2024, с постановление на МС беше решено, че ОИЦ ще изпълняват дейността „Обслужване на едно гише“. Това касае предоставяне на информация по отношение на процедури за енергийна ефективност, финансирани по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. А от февруари тази година сме ангажирани и с осигуряването на информация за програмите, финансирани от бюджета на ЕС по метода на пряко управление от Европейската комисия – LIFE, COSME, CREATIVE EUROPE, ЕРАЗЪМ+, ХОРИЗОНТ и т.н.