ОИЦ ШУМЕН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДЕЖИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ГР. ШУМЕН

Днес 24.04.2024 г., по покана на Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, се проведе информационна среща на тема „Предприемачество и възможности за финансиране на бизнеса по линия на Европейските фондове за споделено управление 2021 – 2027 /ЕФСУ/“. В първата част на събитието експертите от центъра представиха пред ученици от XI клас, с профил „Икономика и мениджмънт“, предизвикателствата и предимствата на предприемачеството, възможности за финансиране на бизнеса и подкрепа от ментори-предприемачи, както и функционалности и работа с  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Във втората част на срещата учениците се запознаха с възможностите за финансиране на собствен бизнес чрез процедури по Програмите от Европейските фондове за споделено управление 2021 – 2027 г. Представени бяха и част от програмите с пряко управление от Европейската комисия.

В срещата взеха участие и представители на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Шумен.