ФИНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА СЕРИЯТА СЪБИТИЯ В ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

На 19 април 2019 г. от 10:30 ч. в Пленарната зала на Община Пазарджик се състоя информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Възможности за финансиране по европейските програми през 2019 г.“, които Областен информационен център – Пазарджик организира. Информационните срещи се проведоха в периода от 2 до 19 април  2019 г. във всички дванадесет общини в област Пазарджик.

По време на срещите, експертите запознаха присъстващите с две от отворените за кандидатстване към момента процедури. Първата от тях беше „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, а втората предизвикала голям интерес беше „Умения“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Във втората част на срещата екипът на ОИЦ – Пазарджик запозна аудиторията с предстоящите възможности за финансиране до края на 2019 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съгласно Индикативни годишни работни програми за 2019 г.

На финала присъстващите, сред които представители на бизнеса, общинска администрация, читалища, неправителствен сектор, бизнес, земеделски производители и др., имаха възможност да зададат своите въпроси към лекторите. С помощта на анкетни карти участниците споделиха впечатленията си от информационното събитие и оцениха информационните срещи като много полезни.

Лектори на събитията бяха Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“/.