Още три училища в област Шумен се включват в конкурса „Имам бизнес идея!“

Ученици и учители от средните училища в общините Никола Козлево, Венец и Хитрино се запознаха с условията за участие в онлайн конкурса „Имам бизнес идея!“.  Управителят на ОИЦ-Шумен,  Галина Минчева им представи регламента и изискванията, на които трябва да отговарят видеоклиповете, изготвяни от участниците. Само в едно от посетените три  училища се изучава предприемачество, затова  и учениците, и учителите изявиха готовност да се включат в организираното на  03 май в 14.00ч. в ОИЦ-Шумен обучение по предприемачество. То ще помогне на ученици от училищата, в които не се изучава такава дисциплина, но желаят да се включат в конкурса, по-лесно да определят своите бизнес идеи и да изберат най-подходящия начин да ги визуализират във видеоклипове.

С обиколката на ОИЦ-Шумен днес, броят на обхванатите от конкурса училища в област Шумен е вече 10, като 6 от школата са в областния град, а останалите в по-малките общини от областта.