Второ изменение на Индикативна годишна работна програма на ПРЧР 2021-2027 за 2024 г.