В МОНТАНА ПРЕДСТАВИХА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ПРАТКИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОН

Проект "Интелигентен независим логистичен пункт" на фирма „БМ КРИЕЙТИВ ЛАБ“ ООД се реализира в Монтана. Разработената системата представлява свързващо звено между крайните клиенти, търговците и доставчиците на пратки. Всеки клиент направил поръчка за доставка на стока, ще има възможностда да избере за мястото на доставка дома си, офис или специално създадените за целта независими пунктове с 24 часов достъп. Специално разработени потребителски интерфейси дават възможност клиенти, търговци и доставчици да имат достъп до мрежа от интелигентни логистични пунктове с интернет свързаност, които позволяват доставката/ приемането/ изпращането на пратки от/до изцяло нови локации, 24/7 и то само чрез своите смарт устройства (телефон, таблет, часовник). Иновативният продукт попада в обхвата на две от определените в ИСИС тематични области: "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" и "Мехатроника и чисти технологии". Предимствата на системата са че дава възможност потребителят да получи пратка в локация различна от дома или офиса и лесно да променя в движение заявена локация само през мобилното си приложение, без да се налага да чака куриер. Интелигентните логистични пунктове осъществяват непрекъсната комуникация с централизирана система за управление на процесите, което позволява ползването на дадена клетка от избран логистичен пункт от множество потребители. Дава се възможност на клиента сам да определя времето и мястото на получаване/изпращане на пратка, според собствените си време и възможности.

Представители от фирмата отбелязаха, че  на база изготвен сравнителен анализ може да се твърди, че иновацията представлява новост на световния пазар и превъзхожда всички познати, съществуващи алтернативи.

Стойността на проекта, финасиран от Оперативна програма ”Иновации и конкуретноспособност” (ОПИК) 2014 – 2020 е 418 576 лева.  Като безвъзмездна финансова помощ  е  376 718 лв., (85 % ) а собственото финансиране  41 857 лева (15%)

В информационния ден взе участие и Областен информационен център – Монтана.

 

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За допълнителни въпроси:

Областен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 587 449

E-mail: oic.montana@eufunds.bg;

Facebook: www.facebook.com/oicmontana

www.eufunds.bg