ОИЦ – Бургас с открита приемна в Поморие

С мобилна открита приемна в град Поморие продължи информационната кампания на Областен информационен център – Бургас. Заинтересованите граждани бяха запознати с възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове при споделено управление.

Експертите на центъра запознаха гражданите с дейността и функциите на ОИЦ, и предоставиха информация и печатни материали относно същността, политиките и финансовите инструменти на Европейския съюз.

Бяха представени и обсъдени и възможностите за кандидатстване по отворената процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. Жителите на Поморие проявиха инициативност и споделиха конкретни свои идеи, като получиха необходимите насоки и информация от екипа на ОИЦ – Бургас.

Предстоят открити приемни и в другите общински центрове на Бургаска област.