ОИЦ-Пловдив с информационни събития в Пловдив, Брезово, Войводино и Асеновград, предстои среща в Хисаря

Информационни събития под формата на изнесени приемни реализира екипът на ОИЦ-Пловдив в градовете Пловдив, Брезово, Асеновград и село Войводино на община „Марица“. Над 100 заинтересовали граждани посетиха мобилния офис на ОИЦ и потърсиха информация за възможности за финансиране на проекти в различни сфери чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информационното събитие в гр. Пловдив се състоя по време на вече традиционните „Дни на кариерата“ на JobTiger в Конгресен център на Междунаоден панаир - Пловдив. 25 студенти, посетиха щанда на ОИЦ-Пловдив и получиха информация относно актуални и очаквани процедури през настоящата година по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

В Асеновград, Войводино и Брезово експертите на пловдивския информационен център представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г., с очакван прием през месец май. Посетителите, развиващи бизнес бяха подробно запознати с процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Тя е отворена за кандидатстване до 21 май 2019 г. Чрез нея, фирмите могат да получат БФП от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. с интензитет на помощта до 70%, за да оптимизират производствения процес, да постигнат по-висока производителност и подобрят продукцията си, да намалят разходите за производство и увеличат експортния си потенциал.

Заинтересованите лица  бяха запознати и с електронната платформа ИСУН 2020 и възможностите за използването й за запознаване с документация, подаване на проектни предложения и следенето на обявените обществени поръчки.

До края на месец април, екипът на ОИЦ-Пловдив ще проведе още едно информационно събитие в гр. Хисаря. То ще се състои на 25.04.2019 г. (вторник) от 10:00 часа на центъра в града, където екипът на пловдивския център ще разположи мобилен офис. Всички заинтересовани лица ще имат възможност да получат напълно безплатно информация за актуалните процедури по оперативните програми.

На 24.04.2019 г. /сряда/ от 13:30 часа в залата на Областен информационен център /пл. „Централен“ 1, ет. 12/ ще се проведе мотивационно обучение по повод онлайн конкурса на тема: „Имам бизнес идея!“, което е част от тазгодишната национална кампания на Мрежата от ОИЦ, в рамките на инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019”. Подробна информация за онлайн конкурса, може да бъде намерена в създаденото събитие във фейсбук  „Онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!-Пловдив“ на електронен адрес https://www.facebook.com/events/274967216779097/. При желание за участие в обучението, е необходимо да бъде попълнен формуляр на електронен адрес: https://forms.gle/vBkR5dNbLM1VV6gu5.  

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.