Ограничена покана за Проект за управление по Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Сърбия 2021-2027

Обявява се Ограничена покана за Проект за управление на Териториалната стратегия по Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Сърбия 2021-2027 с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление за изпълнението на стратегията.

Допустими кандидати по поканата са Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България и Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.

Общият бюджет на Ограничената покана за Проект за управление е 1 035 294 евро.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

https://ipa-bgrs.mrrb.bg/

https://www.mei.gov.rs/

www.eufunds.bg

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17:00 часа българско време на 2 септември 2024 г. Подаването на проектните предложенията ще става изцяло по електронен път чрез Съвместна електронна система за управление (Jems): https://jems-bgrs.mrrb.bg

Файлови документи
Прикачен файл Size
Насоки за кандидатстване 975.72 KB
Анекси 164.02 KB
Приложения 772.61 KB