183 ЧИСТО НОВИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ОТКРИХА В БЛАГОЕВГРАД

Благоевград е първата българска община с изградени с европейско финансиране жилища за уязвими групи. 183 нови социални жилища очакват от днес своите обитатели в Благоевград. Апартаментите са едностайни, двустайни и тристайни и се намират в 3 новопостроени жилищни сгради в един от най-новите квартали на областния център на Пиринско. Новите жилища са факт благодарение изпълнението на проект „ Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Стойността на проекта е 9 009 433,84 лв. като Безвъзмездната финансова помощ е 100% .

Дейностите по изпълнение на проекта и изграждането на новите социални жилища в Благоевград стартираха на 21 ноември 2016 г. 30 месеца по-късно апартаментите са напълно готови за живеене. Жилищата са изцяло обзаведени с модерни и удобни мебели и напълно оборудвани с домакинска техника, електроуреди и всичко необходимо за бита като съдове, прибори и текстил за дома. С изграждането на жилищата е постигната основната цел на проекта, а именно разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хората от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия.

По време на заключителна пресконференция, екипът по проекта отчете, че са изпълнени и специфичните цели, поставени в проектното предложение. Изградена е подходяща жилищна инфраструктура, която ще бъде достъпна за необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени. Това ще способства за намаляване на социалните различия в качеството на живот и жизнения стандарт на населението. Също така, е създадена подкрепяща среда за преодоляване на социалната изолация на хора от уязвими групи и е осигурена възможност за положителна социална промяна, коментира ръководителят на проекта.

Целият район около трите нови жилищни кооперации е облагороден, изградена е изцяло нова пътна настилка и тротоари. Лентата на новите социални жилища беше прерязана от кмета на Благоевград, д-р Атанас Камбитов, в присъствието на много гости  и граждани.

 

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com