Двуезична интернет платформа в помощ на устойчивата заетост в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца

На 15 май 2019 г., в сградата на Международен колеж - град Добрич се проведе заключително събитие по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, Приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“,  чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ в партньорство с Университет ”Oвидий” Констанца, Търговско-промишлена палата Добрич и Институт за развитие на туризъм и приложна икономика, Констанца. Бюджетът е в рамките на 711 301,33 евро, като приноса на EC  е 604 606, 13 евро. Продължителността му е 24 месеца:  от май 2017 до май 2019 г.

Проектът има за цел да стимулира трудовия пазар в целевия трансграничен регион, създавайки дълготрайни условия за трудова мобилност, заетост и предприемачество чрез иновативни и устойчиви трансгранични инициативи, използвайки съществуващите местни ресурси .

На събитието присъстваха заместник–кметът на Община град Добрич д-р Емилия Баева,  представители на ОИЦ-Добрич, журналисти, местни власти, безработни лица, трудови посредници и консултанти от БТ-Добрич, неправителствени организации, учебни заведения, туристически фирми и  граждани.

Г-жа Божанка Добрева, ръководител на проекта, представи всички изготвени продукти: уеб платформа за онлайн учене www.robgjobs.eu; Център за учене през целия живот в Университета „Овидий“ - Констанца; онлайн езиков курс „Румънски език за българи (www.edu.robgjobs.eu); видео уроци за развитие на ключови компетенции; актуална информация от трудовия пазар и трудовото законодателство на България и Румъния; помагала и филми по предприемачество в областта на културния, еко-, спортен, приключенски и селски туризъм. Всички учебни и информационни материали са достъпни безплатно на интернет платформата.

 Онлайн езиковият курс покрива 2 нива на румънски език А1 и А2 , като след всяко ниво има възможност за полагане на тест и получаване на сертификат. Уроците са разработени от преподавател по „Румънска филология“ от Великотърновския университет. Към момента видео уроците имат 7 хиляди гледания, а сайтът има 16 хиляди посещения и 61 регистрирани потребители на езиковия курс. Проведени са и 2 аудиторни курса –румънски за българи и български за румънци.

Видео уроците за изграждане на ключови компетенции и меки умения са разработени от Университета „Овидий“ – Констанца и са тествани от по 20 участника в двете страни.

Проведени са 3 семинара за предприемачество в туризма- 2 в Каварна и 1 в Ефория.         Проведени са по 2 информационни събития в България и Румъния, както и по 5 промоционални събития в български и румънски общини.

Г-н Михай Бобе, представител на Института за развитие на туризъм и приложна икономика Констанца благодари на партньорите за успешната и ползотворна работа и изрази готовност за реализация на бъдещи проекти, които да допринесат за сближаването в Добруджанския трансграничен регион.

В заключение г-н Красен Русев, управител на Сдружение „ЕВРИКА“ призова присъстващите освен максимално да се възползват от продуктите на платформата, да споделят и какво още би могло да допълни развитието на трудовия пазар, мобилност и туристическа привлекателност от двете страни на границата между България и Румъния .

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg