Информационна среща в офиса на ОИЦ - Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) проведе среща с учители, педагогически специалисти и родители на ученици от областния град.

Участниците се запознаха с дейността и услугите, предоставяни от мрежата от информационни центрове в страната, както и с нейните актуални общи инициативи.

Присъстващите бяха поканени да гласуват за допуснатите до участие идеи в онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!. Конкурсът е национална инициатива на Мрежата в рамките на кампанията „Европа в моя регион 2019” на Европейската комисия.

Всички участници получиха информационни материали на ОИЦ - Разград и Службата за публикации на ЕС.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.