ПОЛЕЗНО ЗА МАЛКИТЕ ФЕРМИ! КАК ДА ФИНАНСИРАМЕ СТОПАНСТВОТО СИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА?

Областен информационен център – Благоевград стартира цикъл от информационни събития под формата на изнесени приемни в по-малките общини на територията на Благоевградска област. В периода 17-19 юни 2019 г. експертите на центъра, съвместно с представители на Национална служба за съвети в земеделието, ще посетят общините Сатовча, Гърмен, Белица, Банско, Струмяни и Кресна. Кампанията е насочена към земеделски стопанства – физически лица, еднолични търговци и ЕООД.

По време на изнесените приемни експертите ще предоставят информация за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Подмярката вече беше обявена за обществено обсъждане и се очаква приемът на проектни предложения по нея да стартира до края на месец юни. Кандидат-бенефициентите ще могат да кандидатстват за европейско финансиране до 15 000 евро за всеки отделен проект. Освен с процедурата, посетителите ще бъдат запознати и с информационната система ИСУН 2020, чрез която, изцяло електронно става кандидатстването с проектни предложения.

Предстоящата информационна обиколка е част от целите, заложени от Областен информационен център – Благоевград, а именно повишаване информираността и капацитета на гражданите от област Благоевград за възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com