ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „ЗАСНЕМАНЕ НА 50-МИНУТЕН ФИЛМ, ТЕХНИЧЕСКО ПОДДРЪЖКА И СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ“

Проект “Спомнете си войната, за да оцените свободата си”, код на проекта: ROBG-449
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител
Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин“
Документация
Прикачен файл Size
Документация 1004.08 KB