ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „ЗАСНЕМАНЕ НА 50-МИНУТЕН ФИЛМ“

Проект “Драконови лодки”, код на проекта: ROBG-399
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
Възложител
Сдружение „Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин”
Документация
Прикачен файл Size
Документация 893.49 KB